Нові можливості лікування онкологічних захворювань.

Нові можливості лікування онкологічних захворювань.

В Ізраїлі для лікування онкологічних захворювань, все більшим стає  вибір методів лікування, заснованих на генетичному аналізі пухлини. Принципами сучасної ізраїльської онкології є індивідуальний і у своєму роді унікальний вплив на сам механізм розвитку онкологічного захворювання.

Класичними методами лікування онкологічних захворювань, такими як хірургічне втручання, радіо- і хіміотерапія, можливо лише знищити в організмі ракову пухлину і її метастази. Цього на жаль, не завжди достатньо для повного одужання.

В даний час в онкології розвивається напрямок лікування раку на субклітинному рівні, який грунтується на безпосередньому впливі на механізм його виникнення. Цей механізм представлений у вигляді генетичного збою (різних мутацій) наслідком яких є порушення будови молекул ДНК.

Безконтрольне відтворення, відсутність алгоритму еволюції, здатність розвивати специфічну клітинну інфраструктуру, в яку входить автономне кровопостачання і практично повна невловимість для імунної системи – це основні прикмети, що характеризують переродження здорових клітин у злоякісні.

Сам процес виявлення різних видів генетичного механізму онкологічного захворювання сприяє народженню новаторських способів лікування, які вже отримали назву «біологічне лікування». На сьогоднішній день відомо про існування цілої групи подібних ліків. Зокрема таких як, «Арбітокс» – це препарат, що використовується при лікуванні раку товстого кишечника, що знаходиться в стадії метастазування. Вплив Арбітокса, ефективно за умови наявності в клітинах пухлини нормального білка KRAS. Таким чином, препарат ефективний у понад 70% пацієнтів, причому в понад 30% випадків його застосування сприяє зменшенню розміру пухлини, що дає змогу хірургічно її видалити.

«Вемурафеніб» є інгібітором серин-тиреонінкінази, що кодується геном BRAF. Мутації в гені BRAF призводять до конститутивної активації білків BRAF, що може спричинити проліферацію клітин за відсутності асоційованих факторів росту. Така мутація зустрічається у понаю 70% хворих на меланому (рак шкіри). Решта 30% пацієнтів не мають такої мутації. Виходячи з цього, спроби лікувати їх, застосовуючи Вемурафенід будуть марною тратою часу  та ресурсів пацієнта.

Трастузумаб – рекомбінантне гуманізоване моноклональне каппа-антитіло, класу IgG1, отримане з клітин яєчників китайського хом’яка. Антитіло специфічно зв’язується з позаклітинним доменом рецептора 2 епідермального фактора росту людини (HER2). Лікарський препарат на його основі «Герцептин» успішно застосовується в процесі лікування раку молочної залози та шлунка, при дотриманні умови, що в клітинах пухлини є гіперекспресія HER-2.

Гефітиніб – селективний інгібітор тирозинкінази рецепторів епідермального фактора росту, експресія яких спостерігається в багатьох солідних пухлинах; гальмує ріст різних ліній пухлинних клітин людини, метастазування і ангіогенез, а також прискорює апоптоз пухлинних клітин, підвищує протипухлинну активність хіміотерапевтичних препаратів, променевої і гормональної терапії. Гефітиніб, який призначається спільно з хіміотерапією, застосовують при місцево-розповсюдженому або метастатичному недрібноклітинному раку легень, особливо у некурців.

Застосування біологічних препаратів в лікуванні злоякісних захворювань являється, без перебільшення, «останнім словом» науки. Проте перед початком лікування воно вимагає проведення генетичних аналізів.

Сьогодні в Ізраїлі подібний підхід став обов’язковим елементом діагностики раку. Він визначає індивідуальний підбір лікування, що дозволяє лікувати кожного пацієнта відповідно до певних онкомаркерів його пухлини або наявних генетичних мутацій в них, що є запорукою ефективності та безпеки такого лікування.