Оосновні аспектами в діагностиці та лікуванні раку легень

Оосновні аспектами в діагностиці та лікуванні раку легень

У зв’язку з пандемією COVID – 19 збільшилась частота КТ-обстежень грудної порожнини, а тому, відповідно, кількість виявлених новоутворень легень теж зростає. 2020 рік був багатий на різноманітні конференції та семінари присвячені даній проблемі. Наші онкологи теж були учасниками цих заходів. МЦ «Дельта Мед» хотів би поділитися з Вами основними аспектами в діагностиці та лікуванні даного захворювання:

  1. Першим кроком є встановлення локалізації та оцінка ступеня поширення процесу – КТ, МРТ, ПЕТ КТ, бронхоскопія, діагностична торакоскопія – особлива увага приділяється стану лімфатичних вузлів середостіння у діагностиці та стадіюванні онкологічних нозологій.
  2. Далі необхідна гістологічна верифікація утвору – це дає можливість лікарю-онкологу скласти алгоритм лікування відповідно до клітинної будови пухлини.
  3. Молекулярно-генетичні дослідження – EGFR, ALK, ROS1, BRAF– мутації підбір таргетної терапії відповідно до виявленої мутації.
  4. Визначення PD-Lчутливості до імунотерапії – Пембролізумаб (Кейтруда) та інші імунопрепарати( Атезолізумаб, Ніволюмаб, Іпілімумаб) – ще один крок у боротьбі з пухлиною.
  5. Постійний контроль соматичної патології та лабораторних показників крові для забезпечення максимально ефективного цитостатичного лікуваннята зменшення ризиків ускладнень хіміотерапії.